ASEPSOL T1 1% - gotov radni rastvor, 200 ml

ZA DEZINFEKCIJU I PRANJE OPREME, POVRŠINA I PRIBORA

 

ASEPSOL T1 je gotov radni rastvor za dezinfekciju i pranje: podova, radnih površina, predmeta i opreme u zdravstvu, veterinarskim ambulantama, vrtićima, školama, sportskim dvoranama, teretanama, sredstvima javnog prevoza, u objektima za čuvanje stoke i živine, mlekarstvu, mesnoj, prehrambenoj industriji, industriji pića, hotelima, restoranima, pekarama i svim subjektima koji su obavezni da primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobre higijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka HACCP-a. Takođe se koristi za opštu upotrebu za dezinfekciju ruku i dezinfekciju površina u domaćinstvima.

Za dezinfekciju ruku gotov radni rastvor Asepsol T1 se rastvara prema uputstvu.

 

ASEPSOL T1 1% - gotov radni rastvor, 200 ml
Sastojci

100 grama proizvoda sadrži 1 gram benzalkonijum hlorida (Alkyldimethylbenzylammonium chloride).

Uputstvo za upotrebu

Dezinfekcija se vrši najčešće jednom dnevno, a može i češće – prema potrebi.

Dezinfekcija posuđa, pribora, opreme i površina: nakon uklanjanja nečistoća pranjem, isprati temeljno vodom. Dezinfekciju vršiti potapanjem u gotov radni rastvor ASEPSOL- a T1 ili prskanjem, odnosno brisanjem. Nakon toga pustiti dezinfikovane predmete / površine da se prirodnim putem osuše. Površine koje dolaze u dodir sa hranom, posle dezinfekcije isprati vodom.

Dezinfekcija nečistog rublja, odeće, peškira, posteljine, stolnjaka, tekstilnih salveta, zavesa, uranjanjem pre pranja: potopiti 3 kg rublja u 10 litara gotovog radnog rastvora ASEPSOL-a T1 i ostaviti da stoji minimun 1 sat. Posle toga pranje vršiti uobičajeno u bilo kom katjonskom deterdžentu. Potapanjem u rastvor ASEPSOL-a T1 ujedno se vrši uklanjanje statičkog elektro-naboja tekstilnih predmeta.

Pogodan je za pranje i dezinfekciju ruku: 2% rastvor ASEPSOL-a T1 – rastvor za uklanjanje masnoća i organskih nečistoća sa kože. Postupak: rastvoriti 20 ml ASEPSOL-a T1 u 980 ml vode, odnosno 200 ml ASEPSOL-a T1 u 9800 ml vode. Nakon temeljnog pranja sapunom, ruke dobro isprati vodom i uroniti u pripremljeni rastvor. Nakon dezinfekcije pustiti da se osuši prirodnim putem. Dezinfekciju ruku raditi prema potrebi.

Pogodan je za dezinfekciju ruku: 1% rastvor ASEPSOL-a T1 – rastvor za dezinfekciju ruku. Postupak: rastvoriti 10 ml ASEPSOL-a T1 u 990 ml vode, odnosno 100 ml ASEPSOL-a T1 u 9900 ml vode. Nakon temeljnog pranja sapunom, ruke dobro isprati vodom i uroniti u pripremljeni rastvor. Nakon dezifekcije pustiti da se osuše prirodnim putem. Kvalitet vode ne utiče na dezifekciona svojstva proizvoda. Dezinfekciju ruku raditi prema potrebi.

Čuvanje

ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE. IZBEGAVATI KONTAKT SA OČIMA! PRE UPOTREBE PROČITATI UPUTSTVO!

Ako dospe u oči: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Sa ostacima proizvoda postupati u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom (Služ. glasnik RS 36/09 i 88/10), a sa iskorišćenom ambalažom u skladu sa zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu( Služ. glasnik RS 36/09).

Veličina pakovanja:

200 ml

Kupi

Štampa

Language switcher